top of page

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme společnost Carezza s.r.o., se sídlem Lidická 700/19, Veveří, Brno, 602 00, IČO 03764117,  jsme zapsaní v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 86642. 

 

Provozujeme prezentační web na webových stránkách www.zmrzlinaletovice.cz

E-mail: obchod@cokolandia.cz 

Tel. č.: +420 776 207 090 

Pro poskytování našich služeb, prodej zboží a provoz webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

 

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

 

Zpracování osobních údajů

  • Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře 

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře nebo e-mailu. Jsou to: jméno, příjmení, e-mail, vaše požadavky ohledně našich produktů a služeb, případně další údaje, které nám v poptávce nebo e-mailu vyplníte nebo nám je v rámci další domluvy předáte. 

Z jakého důvodu?

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží a služeb.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě a plnění smlouvy.

 Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 6 měsíců od naší poslední komunikace. 

 

  • Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, údaje o zboží nebo údaje o vás, které nám sdělíte, abychom vám poskytli poptanou službu a mohli zaslat zboží. 

 Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám zboží. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů. 

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění právních povinností.

 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté 10 let od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.

 

  • Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud se nám zapíšete do newsletteru nebo jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, můžeme použít vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

Na základě jakého právního důvodu?

V případě zápisu do newsletteru se jedná o zpracování na základě vašeho souhlasu, tedy na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Souhlas je dobrovolný a kdykoliv odvolatelný. 

V případě, že jste nakupující zákazník, umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

3 roky po udělení souhlasu nebo od posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: obchod@cokolandia.cz.

 

Registrovali jste se k nám do uživatelského účtu?

Pro jeho zřízení zpracováváme osobní údaje, které nám vyplníte v registračním formuláři – e-mailovou adresu, heslo. 

Dále zpracováváme údaje, které evidujeme v uživatelském účtu (o vás a nákupech). 

Tyto údaje jsou dobrovolné, stejně jako registrace samotná – záleží jen na vás. 

Z jakého důvodu?

Údaje budeme používat pro vedení vašeho účtu a poskytování služeb po dobu vašeho využívání účtu. 

V účtu budeme vést údaje o vašich objednávkách, k nimž takto budete mít přímý přístup.

Na základě jakého právního důvodu?

Na základě vašeho souhlasu, tedy na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.  Souhlas je dobrovolný a kdykoliv odvolatelný. 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Účet vám deaktivujeme a údaje smažeme, pokud účet nepoužijete déle jak 10 let od posledního nákupu. Účet také můžete kdykoliv deaktivovat (tedy váš souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat). 

 

Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo podnikající fyzické osoby, kteří se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem naší společnosti. Jsou to:

  • společnosti podílející se na expedici plateb (Visa, Mastercard, ………….)

  • společnosti zajišťující provoz e-shopu (Wix.com Ltd)

 

V případě využití služby PlatímPak vaše osobní údaje zpracovává společnost Raiffesenbank a.s., více informací najdete na www.equabank.cz/memorandum.

Osobní údaje zpracováváme na území Evropské unie.

 

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte na nás na e-mailové adrese obchod@cokolandia.cz nebo zavolejte na tel. č. +420 776 207 090.

V naší společnosti není jmenovaný pověřenec pro oblast zpracování osobních údajů.

V naší společnosti nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Udělené souhlasy jsou kdykoliv odvolatelné a proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku. 

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

bottom of page